ZOOF – samen slim rijden

ZOOF is een nieuwe app die razendsnel verkeersinformatie verzamelt en vertaalt naar rijgedragadviezen waarmee bestuurders op de snelweg zelf kunnen bijdragen aan het verminderen van filevorming; Files? Je kunt er zelf wat aan doen. ZOOF is ontwikkeld door een groep MKB bedrijven in het kader van het programma Beter Benutten. Een voorbeeld van innovatie door samenwerkend MKB. www.zoof.nu

Spring leverde het productidee, verzorgde de consortiumvorming, het projectplan en de winnende projectaanvragen, Projectmanagement en het product management.

ZOOF is een project van V-tron, Fourtress, Be-Mobile, Spring, GetHooked, Fantazm.