TU Eindhoven

Tele-operations

Strategische analyse van de meest veelbelovende product/marktcombinaties (PMC’s) voor tele-operated robots. Desk study, stakeholder interviews, groepdiscussies, SWOT analyse en balanced scorecard analyse met als resultaat concreet onderbouwde voorstellen.

Science and Engineering of Embedded Systems

Programma ontwikkeling voor de Faculteit Informatica op het gebied van technologie en systemen voor Embedded Systems.