Advanced Passive Safety Network

Management van een werkgroep van het Europese Advanced Passive Safety Network, een netwerk van top-specialisten op het gebied van verkeersveiligheid. Doel: de ontwikkeling van de Europese technology en research roadmap voor passieve veiligheid, als input voor het beleid van de Europese Commissie.