De sociale auto

De belangrijkste automotive ontwikkelingen hebben te maken met de rol van de auto in de maatschappij. Auto’s worden steeds schoner, richten hun veiligheidsystemen op mensen buiten de auto, communiceren met de wereld om hen heen en gaan helpen files op te lossen. De auto is onderdeel van het mobiliteitsysteem. Automotive en mobiliteit worden één.

Dat is ‘de sociale auto’. Dat is het werkterrein van Spring.