Samenwerking

Complementaire expertise

Samenwerking gedijt het best als partners niet op elkaars terrein zitten. De bijzondere expertise van de ander dwingt respect af. Dat werkt.

Nieuwe combinaties

Innovatie komt vaak voort uit nieuwe combinaties van mensen en kennis. Samenwerking is zo op zichzelf al een bron van innovatie.

Motivatie

Een gedeeld geloof in het doel is een krachtig middel om samen de vele hobbels onderweg te overwinnen.

Innovatie gaat niet zonder samenwerking