Product

Alle aspecten bekijken

Een product is meer dan techniek en innovatie. Een productontwikkeling is pas geslaagd als de implementatie ook is gelukt. Alle aspecten van het nieuwe product worden daarvoor in samenhang bekeken.

Visie en Specificatie

Bij de start is er wel een visie, maar nog geen specificatie. Die wordt tijdens het project uitgewerkt. Dat is lastig. Dat vergt speciale management aandacht.

Product Champion

Met de vele meningen en belangen moet er één persoon zijn die de visie bewaakt en het product integraal bij elkaar houdt. Spring pakt die rol graag op.

Bij innovatie is het product de grote onbekende