Communicatie

Uitleg

Innovatie levert nieuwe dingen op en dat vergt meer uitleg; wat het is, waartoe het dient, hoe het werkt, hoe we het gaan doen etc. In simpele, duidelijke taal die iedereen begrijpt.

Verwachtingsmanagement

Het product is er nog niet en partners kennen elkaar vaak nog niet. Iedereen heeft er zijn eigen beeld bij. Verwachtingen zijn valkuilen. Omgaan daarmee is de taak van IM.

Persoonlijk

Omdat ieder anders met deze factoren omgaat vraagt IM om een persoonlijke benadering in communicatie en flexibiliteit voor de ander.

Elkaar begrijpen en ruimte bieden