Projectinitiatie

Er is een wens, maar nog geen plan. Hoe verder? Spring analyseert de belangrijkste aspecten, schrijft het eerste concept en gaat verder met consortiumvorming, haalbaarheidsstudie, budget, financiering, schrijft een goed project plan en verzorgt communicatie en begeleidt de beslissingsprocedure.

De eerste stap; van niets naar een goed plan